středa 19. prosince 2012

Znovu o odpisech: Odepsané výrobní zařízení v kalkulacích

Jak postupovat v kalkulaci, pokud se reálně účtované náklady určitého výrobku v příštím roce sníží o odpisy, neboť výrobní zařízení bude již v tomto roce plně odepsáno ?
Použitím zařízení vzniká výrobci vždy oprávněný nárok na úhradu jeho opotřebení (určeného právě pomocí odpisu). Připustit snížení ceny vlivem zdánlivě nižších nákladů by bylo chybou, která by se vymstila nejpozději poté, co používané zařízení bude skutečně nutné obnovit - a odpis se opět v nákladech objeví.

Naprosto správné by proto bylo výrobní zařízení přecenit i v účetnictví (např. aktuální reprodukční cenou) a znovu odepisovat. Potom by se nově určený odpis (nepříliš odlišný od původního, nižší cena bude vyvážena kratší zbytkovou životností) stal součástí kalkulace. Pokud ke změně v účetnictví nedojde, doporučujeme vám obdobně stanovený odpis v míře odpovídající využití zařízení pro tento výrobek přičíst ke kalkulovaným nákladům - půjde o tzv. kalkulační nebo manažerský odpis.

Část účetního provozního hospodářského výsledku, inkasovaná "navíc" v důsledku nesnížení ceny výrobku by ve většině případů měla být použita jako rezerva - lze oprávněně předpokládat, že v řadě jiných případů u jiných zařízení utrpíme ztrátu, když naopak životnost zařízení použitá pro výpočet odpisu se ukáže jako nadhodnocená (nebo náklady obnovy převýší historickou odepisovanou hodnotu zařízení).

Teprve tehdy, kdyby u všech zařízení byly odpisy v účetnictví nastaveny jako výrazně vyšší, než odpovídá skutečnosti (což v českém prostředí není nijak výjimečné - touto tezí se v některém z dalších příspěvků budeme jistě ještě zabývat), bylo by možné uvažovat s jiným využitím této částky - nashromážděné historické prémie. Jednou z možností je využití pro dočasné snížení ceny kteréhokoli výrobku (nebo jejich skupiny, nebo všech) z taktických důvodů, např. pro obsazení trhu (dumping). To by v jednom speciálním případě  mohlo přinést stejný výsledek, jako výše diskvalifikovaná možnost snížení ceny vlivem neuplatnění odpisu v nákladech. Rozdíl je však jasný: 1. Příčinná vazba tu opravdu není, tedy si můžeme jako příjemce prémie vybrat kterýkoli výrobek. 2. Jde o aktivně vybraný,  investovaný kapitál, který by měl přinést jasně deklarované efekty v budoucím období - na rozdíl od prostého "rozpuštění" beze stopy, které by nepochybně bylo důsledkem automatického zlevňování výrobků na odepsaném zařízení.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Prosíme o věcnost při komentování příspěvků.