čtvrtek 11. července 2013

Co kontrolují controlleři?

Kontrola a controlling - ta slova ve skutečnosti nemají téměř nic společného. Controlling je dnes "manažerskou navigací", jejímž cílem je podpořit efektivitu řízení, především pak manažerského rozhodování (sloveso "to control" ve smyslu "to have control"= úspěšně ovládat). Jinak je tomu s kontrolou ve smyslu "to check": Nějaké všeobecné "kontrolnictví" nebo "kontrolorství" jako obor v podstatě neexistuje - je provozováno pro každou oblast jinými lidmi v rámci jednotlivých odborných disciplín: výroba má metrologii a zkušebnictví, v IT existuje testování a testeři apod. To také odpovídá trendu, že součástí výsledku nějaké činnosti (a důležitým prvkem řízení jakosti) je ověření "shody" - tak uvažuje třeba ISO 9000. Často má pak kontrola charakter "samokontroly" - kdo zajišťuje výsledek, odpovídá i za jeho správnost.
 
Shrnuto: zatímco controlling si postupně vydobyl právo být "obecným systémem" pro celý podnik, původní kontrolní systémy firem se naopak spíš rozdrobily podle pravidla "každý ručí za své". A tak jediným pozůstatkem systému centralizované kontroly je dnes disciplína "interní audit" jako "kontrola kontroly", jakési centrální ujištění, že jednotlivé funkce kontroly a samokontroly v různých podnikových oblastech jsou nastaveny a běží správně (interní auditoři by s touto definicí nejspíš nesouhlasili, ale pro tento účel má svoji nepominutelnou logiku). 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Prosíme o věcnost při komentování příspěvků.